หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับผู้สมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี มีหมวก    เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
1.1 อายุตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดอายุ
1.2 เพศชาย-หญิง
1.3 จบการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / เทียบเท่าและกศน. (ไม่จำกัดสาขาและเกรดเฉลี่ย)
1.4 สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ โรคประจำตัว

สิทธิประโยชน์จะได้รับดังนี้

ลำดับ
รายการ
1
ชุดฝึกปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด
2
เสื้อสูท จำนวน 1 ตัว
3
ป้ายชื่อติดหน้าอก จำนวน 1 ป้าย
4
ค่ากิจกรรม
5
กระเป๋า 1 ใบ

1.  ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามด้านล่างทางไลน์ดังนี้
    1.1  สำเนาทะเบียนบ้าน
    1.2  สำเนาวุฒิการศึกษา
    1.3  สำเนาบัตรประชาชน
    1.4  ใบเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


-   โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน จ.ปทุมธานี


✔   ติดต่อ อ.จิราพร โทร 093-4508088
✔   สนใจสมัครส่ง เอกสารทางไลน์นี้ได้ค่ะ